Benešovsko Podblanicko

Rok vydání: 1985

Stran: 368

Stav: dobrý

Tato kniha je první přehlednou vlastivědnou syntézou oblasti Podblanicka. Pojednává o přírodě, dějinách a současnosti krajiny vymezené hranicemi benešovského okresu.

Obsah:

Příroda: 

geologické a půdní poměry, výskyt nerostných surovin a  minerálů, výškové a klimatické poměry, vodstvo, vývoj rostlinstva v minulosti, charakter současného rostlinného pokryvu a zvířeny, výskyt chráněných rostlin a hub, zámecké parky, nejvýznamnější parky, vývoj zvířeny v minulosti, živočichové introdukovaní člověkem, výskyt bezobratlých živočichů, kruhoústí a ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, ochrana přírody, chráněná území, seznam stromů.

Společnost v minulosti:

Pobyt pravěkého člověka na našem území, Slovanské osídlení krajiny - knížecí država, Středověká kolonizace a šlechtické vlastnictví, hrady ve 13. a 14. století, trhové osady a města, Husitské období, doznívání epochy středověkých hradů, předbělohorské poměry hospodářské a sociální, boj poddaných za stará práva, kultura a školství doby pobělohorské, za třicetileté války, robotní velkostatek a nevolnické povstání barokní kultura, manufakturní podnikání a osvícenské reformy, počátky národního obrození, výsledky revoluce 1848, politická situace ve druhé polovině 19. století, hospodářský vývoj, doprava, sociální a demokratický vývoj, dělnické hnutí, zdravotnictví, kultura a školství, v předvečer a během první světové války, léta samostatnosti - hospodářský, sociální a demografický vývoj, politický vývoj, kultura a školství (1918-1939), pomnichovské období a okupace, osvobození a únor 1948

Současnost:

Velká přestavba, území, obyvatelstvo a kultura  bydlení, specializace zemědělství, výstavba průmyslu, obchodu, stavebnictví a doprava, školství, kkultura , zdravotnictví a tělovýchova, společenský život, odkaz

.......

 

 

 

Potřebujete radu?

Napište nám

737 221 145 (Po - Pá: 8 - 17hod)

eshop@csop.cz
Nebo nám napište přes formulář

Napište nám

*
*

Související produkty

Naposledy navštívené produkty