Hory a nížiny - zeměpisný lexikon

Autor: Jaromír Demek, Peter Mackovčin a kolektiv

Rok vydání: 2006

Vydalo: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Počet stran: 580

Stav: výborný

Zeměpisný  lexikon obsahující CD- mapovou přílohu

Česká republika se přes svoji poměrně malou rozlohu vyznačuje velmi pestrým rázem krajin. Je to především způsobeno velkým rozrůzněním povrchu krajiny a výškovou stupňovitostí vegetace.Různorodě utvářený povrch  podporoval i brzdil hospodářské osvojování krajiny a využívání jejích zdrojů.Obyvatelé žijící v tomto území proto odpradávna vnímali členitost povrchu krajiny a pojmenovávali významné terénní útvary. V 19. století se členění povrchu krajiny stalo předmětem vědeckého zkoumání geologů, kartografů i geografů.

V letech 1964-1977 vypracovali pracovníci Geografického ústavu akademie věd v Brně podrobné geomorfologické členění území České republiky až po  geomorfologické okrsky.Členové ústavu navrhli i názvy jednotlivých geomorfologických jednotek.

V roce 1987 pak kolektiv pracovníků Geografické ho ústavu ČSAV vydal v nakladatelství Academia v Praze publikaci  Zeměpisný lexikon ČSR Hory a nížiny, ve které je publikována celá soustava geomorfologických jednotek České republiky a významné vrcholy.

Od doby vydání tohoto encyklopedického díla došlo k řadě významných změn. Značně pokročil  výzkum přírodních podmínek území České republiky, a to jak neživé, tak i živé přírody.

Česká geologická služba vydala nové geologické mapy státního území v měřítku 1 : 50 000. Značně vzrostl počet zvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. včetně vzniku3 nových národních parků, CHKO i maloplošných  chráněných území (viz edice CHráněná území ČR v 15 svazcích). Změnily se i předpisy o utajování, které mj. umožnily pro účely geomorfologického výzkumu volně používat informace obsažené v podrobných mapách Armády ČR i českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a ve svislých a šikmých leteckých snímcích. Značně pokročily metody GIS a digitalizace topografických i tematických map.

...

 

 

 

 

Potřebujete radu?

Napište nám

737 221 145 (Po - Pá: 8 - 17hod)

eshop@csop.cz
Nebo nám napište přes formulář

Napište nám

*
*

Naposledy navštívené produkty