Vážky ČR - ekologie, ochrana, rozšíření

Kniha je rozčleněna do 11 základních částí. Úvodní kapitoly obsahují mj. dopis čtenářům, milovníkům a přátelům přírody Ladislava Mika, současného ministra životního prostředí. Kapitola Základní charakteristika řádu vážky (Odonata) popisuje systém, fylogenezi a počet druhů, celkový vzhled, stavbu těla, zvláštnosti biologie a chování vážek, mezidruhové vztahy a praktické využití vážek pro bioindikaci. Další kapitola Přírodní poměry České republiky charakterizuje geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry, které mají vztah ke složení fauny vážek v České republice. Kapitola Česká odonatologie: historie a současnost se zabývá vývojem výzkumu vážek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a přináší bibliografii o vážkách České republiky. Kapitola Metodologie: východiska, sběr dat a použité postupy vysvětluje způsob zpracování dat pro mapy, grafy a fotodokumentaci vážek a předkládá základní rozbor výsledků, prozkoumanost území ČR, rozbor počtu druhů, časový rozbor získaných dat, souhrnný přehled nálezů druhů, výskyt podle nadmořské výšky a sezonní fenologie. Kapitola Biotopy rozebírá vody od pramene, vodní toky, stojaté vody, rašeliniště, antropicky podmíněné vody, terestrické biotopy a uvádí prostorové rozmístění druhů podle charakteru prostředí. Kapitola Ochrana a ohrožení vážek ČR se zabývá legislativou, právními normami ČR, normami mezinárodními a červenými seznamy. Uzavírají ji návody k aktivní ochraně a managementu lokalit. Podrobně jsou popsány zásady managementu nejvýznamnějších typů biotopů, zejména s ohledem na soustavu Natura 2000. Další část je věnována biomonitoringu vážek se zaměřením na kvantitativní zjišťování jedinců.

V nejrozsáhlejší kapitole Popis druhů jsou každému druhu věnovány nejčastěji čtyři, ale i více stran. Vždy jsou uvedeny poznávací znaky dospělce, který je zobrazen z boku a ze shora (samec a samice), dále je uvedena bionomie a fenologie, nároky na stanoviště, areál (rozšíření druhu ve světě), rozšíření v ČR, ohrožení a nejvýznamnější použitá literatura. Graficky je zachycena doba líhnutí a doba letu v procentech nálezů v jednotlivých měsících, výskyt v nadmořské výšce. Síťová mapa zachycuje nálezy do roku 1949, z období let 1950–1989 a 1990–2007. Každý rod doplňují fotografie druhů v terénu. Přehled druhů uzavírají tři druhy s možným výskytem v ČR.

Závěrečná část obsahuje seznam literatury, vědecké názvy vážek a jejich synonyma, rejstřík fotografií podle druhů a podle autorů – fotokredity. Jako dodatek s poznámkami je uvedeno 18 velmi málo nalézaných druhů, jejich nové lokality, které nejsou zachyceny v hlavní části knihy, protože byly zjištěny až během tisku. Na závěr jsou uvedeny stručné charakteristiky autorů knihy.

Všechny kapitoly jsou doplněny anglickým souhrnem a literaturou.

Touto publikací byla úspěšně završena určitá etapa výzkumu rozšíření a ekologie vážek v ČR, která začala intenzivně probíhat v roce 1994 projektem Vážky, koordinovaným ČSOP Vlašim, a zveřejněním Metodiky sledování výskytu vážek (Odonata) od L. Hanela (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1995) a prvním sborníkem Vážky 1999 (ČSOP Vlašim), shrnujícím výsledky mezinárodního semináře z 6.–7. 3. 1999 v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi. Na Moravě začali nezávisle v té době rozvíjet výzkum vážek P. Jeziorski, O. Holuša a A. Dolný, kteří tak navázali na tradičně dlouhodobý výzkum moravských vážek. Díky projektu Vážky se ČSOP Vlašim podařilo rozšířit zájem o tento druh hmyzu na pracovníky středisek AOPK ČR. To pomohlo zej­ména v Čechách prozkoumat výskyt vážek v oblastech, kde jim dříve byla věnována jen velmi malá pozornost (východní, severní, ale i západní Čechy), obnovit výzkum v jižních Čechách a získat i nová data ze Středního Polabí.

 

 Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al. (2007): Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic – Ekologie, ochrana a rozšíření/Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 stran. 1 000 výtisků. Cena 1 858,- Kč.

ISBN: 978-80-86327-66-2.

Potřebujete radu?

Napište nám

737 221 145 (Po - Pá: 8 - 17hod)

eshop@csop.cz
Nebo nám napište přes formulář

Napište nám

*
*

Související produkty

Novinka

Pexetrio Ptáci

229 Kč

Skladem

Detail

Pod Blaníkem 2/2017

29 Kč

Skladem

Detail

Prázdniny pod Blaníkem

249 Kč

Skladem

Detail
Novinka

Spikes masová konzerva

20 Kč

Skladem

Detail

Naposledy navštívené produkty

Novinka

Omalovánky paraZOO

35 Kč

Skladem

Detail
Novinka

Multitrio Les

599 Kč

Skladem

Detail