Krása našeho domova ročník 2011

Časopis Krása našeho domova vydával v letech 1904 - 1951 Svaz okrašlovací a ochranný. V roce 2001 jeho vydávání obnovil Český svaz ochránců přírody, který se k tradici Svazu okrašlovacího a ochranného hlásí.

Krása našeho domova je členským časopisem, který vychází dvakrát ročně a jaho vydavatelem je Ústřední výkonná rada ČSOP. Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek.

Rubriky Chráníme přírodu, Krajina a lidé, Ekologická výchova, Živá zahrada, Zelené paragrafy, Rozhovor, Okénko do historie, Naučné stezky, Naše činnost, Ze zahraničí atd. obsahují množství informací nejen z činnosti ČSOP.

Redaktorem časopisu je Jan Moravec (kndzavinac.gifcsop.cz)

Redakční radu časopisu tvoří:

Libor Ambrozek, Stanislava Bartošová, Pavel Bureš, Jakub Hromas, Jan W. Jongepier, Petra Orálková, Pavel Pešout, Ladislav Ptáček (předseda), Bohumil Reš, Petr Stýblo, Dalibor Zachoval, Václav Záruba a Lenka Žaitliková.

Vydání ročníků 2002, 2003 a 2014 bylo podpořeno grantovým řízením Ministerstva životního prostředí. Materiály nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

 

Potřebujete radu?

Napište nám

737 221 145 (Po - Pá: 8 - 17hod)

eshop@csop.cz
Nebo nám napište přes formulář

Napište nám

*
*