Brouci - limitovaná edice 2 - Páchník hnědý

Limitovaná edice skleněných sběratelských modelů v životní velikosti -  Brouci - byla vytvořena zkušenými skláři v Jablonci n.Nisou.

Tuto výzvu zvládli brilantně a vytvořili tak originální kolekci vzácných druhů brouků. Každý kus je ručně vinutý originál.

Kolekce se skládá z modelu larvy, kukly a brouka. Každý je zabydlený v polstrované krabičce, kolekce obsahuje kartičku s kresbou  a popisem vybraného druhu.

Tímto jedinečným dárkem můžete nadchnout každého entomologa!

Více o  ohrožených druzích brouků se dozvíte zde:

https://www.starestromy.cz/druhy/

Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)

Ochranný status:

Silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/992 Sb.

Biotopy:

Mrtvé stromy s dutinami a podkorní kapsy se sypkým trouchem.

Živné dřeviny:

Listnaté (výjimečně i jehličnaté) dřeviny, hlavně dub a lípa.

Rozšíření v ČR:

V teplých oblastech jižních Čech, jižní a střední Moravy, v Polabí a Poodří.

Ze života:

Páchníci se vyskytují především v původních pasteveckých lesích se starými osluněnými stromy. Dnes přežívá především ve starých stromech v parcích, alejích, oborách a vrbovnách.  Preferuje osluněné vykotlané stromy s dutinami, ve kterých se vyvíjí larvy často ve střední a horní části kmene. Dutiny nesmí být trvale vystavovány dešti. Dospělci se pohybují v blízkosti rodné dutiny, kterou jen zřídka opouštějí. Páchníci mají především večerní a soumrační aktivitu. Jsou schopni letu, ale jen na krátké vzdálenosti. Při vyrušení brouci vypouštějí sekret, který připomíná vůni juchtoviny (staré vydělávané kůže).  Vývoj larev je několikaletý, nejméně trvá tři roky.

Ohrožení a ochrana

Ohrožení spočívá především v omezenosti biotopů, kde se dnes může páchník vyskytovat. V dnešní době byl vytlačen do již výše zmíněných antropogenních biotopů. Jednotlivé populace jsou oddělené. Protože se nemají šanci setkávat se vzdálenějšími populacemi, jsou náchylné k vymření z vnitřních příčin (genetická příbuznost, nemoci).

Vzácnost druhu je dána především změnou hospodaření v lesích kdy se přestalo pást a lesy se změnily z nízkých a středních na lesy vysokokmené. V lesích rovněž nenajdeme původní skladbu dřevin. Mezi další významné destrukce biotopů přichází v úvahu nevhodné asanace dutin a jejich vypalování. Dnes se ve velkém také kácejí staré stromy v alejích, je tedy nutno kácení zamezit na lokalitách výskytu. Důležitým bodem ochrany je neprovádět holosečnou a intenzivní těžbu v místech výskytu a zanechávat výstavky mrtvých starých stromů s dutinami. Je žádoucí na lokalitách s páchniky a v nejbližším okolí pěstovat stromy v rozvolněnějším zápoji a v případě nedostatku stromů vytvářet dutiny, jinak populace zaniknou.

Potřebujete radu?

Napište nám

737 221 145 (Po - Pá: 8 - 17hod)

eshop@csop.cz
Nebo nám napište přes formulář

Napište nám

*
*